ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"discourse" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "discourse" po angielsku

discourse **

rzeczownik
 1. przemowa, rozprawa oficjalnie [policzalny]
  We may actually begin to change the discourse around the issue. (Mamy szansę na rozpoczęcie zmian w rozprawie dotyczącej problemu.)
  Mr Collins delivered a discourse about the EU. (Pan Collins wygłosił przemowę o UE.)
  The prosecutor's discourse touched many important points. (Przemowa prokuratora dotknęła wielu ważnych punktów.)
 2. rozmowa, dyskurs oficjalnie [niepoliczalny]
  I felt at home in this sort of discourse. (Czułem się jak u siebie w trakcie tego typu rozmowy.)
  Our discourse was a source of great satisfaction. (Nasz dyskurs był źródłem wielkiej satysfakcji.)
 3. język dyskursu oficjalnie [niepoliczalny]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. rozprawiać oficjalnie
  They discoursed on philosophy. (Oni rozprawiali o filozofii.)
  The scientists are discoursing upon the laws of physics. (Naukowcy rozprawiają o prawach fizyki.)

powered by  eTutor logo