"rap" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

rap rzeczownik

rzeczownik + rap
Kolokacji: 8
gangsta rap • bum rap • gangster rap • murder rap • guest rap • ...
rap + rzeczownik
Kolokacji: 50
rap group • rap music • rap song • rap artist • rap album • rap star • rap sheet • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
1. rap group = grupa rapowa rap group
2. rap music = rap, muzyka rap rap music
3. rap song = piosenka rapowa rap song
4. rap artist = artysta rapowy, raper rap artist
5. rap album = album rapowy rap album
6. rap star = gwiazda rapowa rap star
7. rap sheet = kartoteka przestępcy rap sheet
8. rap lyrics = lirycy rapowi rap lyrics
9. rap verse = poezja rapowa rap verse
czasownik + rap
Kolokacji: 5
get a rap • take the rap • feature a rap • write raps • play rap
przymiotnik + rap
Kolokacji: 19
bad rap • sharp rap • quick rap • Hot Rap • loud rap • ...
przyimek + rap
Kolokacji: 7
of rap • with rap • in rap • to rap • for rap • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.