KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"session" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

session rzeczownik

rzeczownik + session
Kolokacji: 186
training session • recording session • practice session • jam session • therapy session • studio session • opening session • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 41
1. training session = sesja szkoleniowa, szkolenie training session
4. jam session = jam session (spotkanie muzyków celem wspólnego improwizowania) jam session
5. therapy session = sesja terapeutyczna therapy session
6. morning session = poranna sesja morning session
8. opening session = posiedzenie inauguracyjne opening session
9. emergency session = posiedzenie nadzwyczajne emergency session
11. trading session = sesja giełdowa trading session
12. afternoon session = popołudniowa sesja afternoon session
13. photo session = sesja zdjęciowa, sesja fotograficzna photo session
15. court session = posiedzenie sądu court session
16. strategy session = sesja strategii strategy session
17. bargaining session = sesja negocjacyjna bargaining session
19. negotiating session = negocjując sesję negotiating session
22. Peel Session = Skórka Sesja Peel Session
24. group session = sesja grupowa group session
26. planning session = sesja planistyczna planning session
28. Quarter Session = Jedna czwarta Sesji Quarter Session
29. conference session = sesja konferencyjna conference session
30. Roger Session = Roger Sesja Roger Session
31. committee session = sesja komitetu committee session
32. marathon session = sesja długa i wyczerpująca marathon session
33. radio session = sesja radiowa radio session
34. Senate session = Senat sesja Senate session
35. study session = sesja naukowa study session
36. question answer session = sesja pytania odpowiedzi question answer session
37. album session = sesja albumu album session
38. interview session = sesja wywiadu interview session
39. prayer session = sesja modlitewna prayer session
40. test session = sesja testu test session
41. Mr. Session = Mr. Sesja Mr. Session
session + rzeczownik
Kolokacji: 14
session musician • session work • session player • session drummer • session guitarist • ...
session + czasownik
Kolokacji: 48
session begins • session ends • session takes • session lasts • session includes • session starts • ...
czasownik + session
Kolokacji: 55
meet in session • record during the sessions • conduct sessions • begin one's session • include sessions • session is held • ...
przymiotnik + session
Kolokacji: 161
legislative session • special session • final session • joint session • regular session • closed session • parliamentary session • ...
przyimek + session
Kolokacji: 19
into session • in session • between sessions • with sessions • on sessions • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.