"evening session" — Słownik kolokacji angielskich

evening session kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sesja wieczorowa
  1. evening rzeczownik + session rzeczownik
    Silna kolokacja

    We used to have one and a half hours with the Council at the beginning of the evening session.

    Podobne kolokacje: