PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"porozmawiać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "porozmawiać" po polsku

porozmawiać

czasownik
 1. converse ,
  • rozmawiać, porozmawiać
   He was conversing with another man. (On rozmawiał z innym mężczyzną.)
   Can you converse a little quieter? (Czy możecie rozmawiać trochę ciszej?)
   I would rather we converse privately. (Chciałbym, abyśmy porozmawiali na osobności.)
idiom
 1. have a chat
  • pogadać, porozmawiać, uciąć sobie pogawędkę
   I'm sorry it took so long but I bumped into a friend of mine and we had a chat. (Przepraszam, że to tyle trwało, ale wpadłam na moją koleżankę i ucięłam z nią pogawędkę.)
 1. do the talking potocznie
  • wyjaśniać, porozmawiać, mówić
   Let me do the talking, and everything will be cool, all right? (Ja będę mówił, a wszystko będzie na luzie, w porządku?)
   If we bump into anybody, let me do the talking. (Jeśli wpadniemy na kogoś pozwól mi mówić.)
obrazek do "talk" po polsku obrazek do "have a talk" po polsku
czasownik
 1. talk , *****   [nieprzechodni]
  I need to talk to you. (Muszę z tobą porozmawiać.)
  They were just sitting and talking about the weather. (Oni po prostu siedzieli i rozmawiali o pogodzie.)
  Can we talk later? I'm busy right now. (Czy możemy porozmawiać później? Jestem teraz zajęty.)
  Who is she talking with? (Z kim ona rozmawia?)
 2. chin **
 3. have a conversation , make a conversation , hold a conversation
 4. parley
 1. have a talk
  • odbywać rozmowę, rozmawiać
   I had a long talk with her last night. (Przeprowadziłem z nią długą rozmowę ostatniej nocy.)
   We need to have another talk about this. (Musimy jeszcze raz o tym porozmawiać.)
   Jill, I'd like to have a talk with you. (Jill, chciałbym z tobą porozmawiać.)