"quit one's post" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "quit one's post" po angielsku

"quit one's post" — Słownik kolokacji angielskich

quit one's post kolokacja
  1. quit czasownik + post rzeczownik = opuszczać posadę
    Zwykła kolokacja

    He quit his post at the end of the campaign.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo