"submit posts" — Słownik kolokacji angielskich

submit posts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przedstaw poczty
  1. submit czasownik + post rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Note: when you submit posts to our site (including images), you're giving us permission to reuse your material elsewhere and also to pass it to others for use.

powered by  eTutor logo