"submit posts" — Słownik kolokacji angielskich

submit posts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przedstaw poczty
  1. submit czasownik + post rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Note: when you submit posts to our site (including images), you're giving us permission to reuse your material elsewhere and also to pass it to others for use.