"resign one's post" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "resign one's post" po angielsku — Słownik polsko-angielski

"resign one's post" — Słownik kolokacji angielskich

resign one's post kolokacja
  1. resign czasownik + post rzeczownik = odejść ze stanowiska, odejść z posady
    Bardzo silna kolokacja

    He resigned his post, without so much as a by your leave and.