BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"submit information" — Słownik kolokacji angielskich

submit information kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przedstaw informacje
  1. submit czasownik + information rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The administration has asked the industry to submit information by next week about how such a system might work and what it would cost.

powered by  eTutor logo