"kartkować coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kartkować coś" po polsku

czasownik
 1. thumb **
 2. browse

kartkować coś

phrasal verb
 1. flick something over
phrasal verb
 1. flip through something
 2. leaf through something
 3. thumb through something  
  I thumbed through my notes to find his phone number. (Przekartkowałem moje notatki, żeby znaleźć jego numer telefonu.)
  Did you at least thumb through this book like I asked? (Czy przynajmniej przekartkowałeś tę książkę, jak prosiłem?)
 4. flick through something
czasownik
 1. have a flick through something
phrasal verb
 1. flip through
  • przerzucić, przekartkować (książkę, gazetę)
   I was anxiously flipping through the magazine. (Z niecierpliwością kartkowałam gazetę.)
 2. page through
czasownik
 1. shuffle through

Powiązane zwroty — "kartkować coś"

rzeczownik
przymiotnik

powered by  eTutor logo