ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

wyrzucać (do śmieci), pozbywać się

dump

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

dump = wyrzucać (do śmieci), pozbywać się

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

She dumped the flowers that he'd given her. = Ona pozbyła się kwiatów, które on jej dał.