"wciskać coś komuś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wciskać coś komuś" po polsku

czasownik
 1. jam **
  • wpychać, wciskać (coś w jakieś miejsce)
   I jammed my keys somewhere and now I can't find them. (Wepchnąłem gdzieś moje klucze i teraz nie mogę ich znaleźć.)
   Jam this book into my bag. (Wciśnij tę książkę do mojej torby.)
 2. tuck **
  • wtykać, wciskać [przechodni]
   Try to tuck these clothes into your suitcase. (Spróbuj wcisnąć te ubrania do swojej walizki.)
   I tucked my notebooks into my bag and left. (Wcisnąłem swoje zeszyty do torby i wyszedłem.)
 3. squeeze **
 4. grind **
 5. press *****
  • wciskać, wmuszać [przechodni]
   Stop pressing the food into him! (Przestań wmuszać w niego jedzenie!)
   My mom used to press milk into me. (Moja mama kiedyś wmuszała we mnie mleko.)
 6. squash * , także: squoosh potocznie
 7. hit *****
 8. shoehorn , shoe horn
phrasal verb
 1. wedge in
czasownik
 1. push ****
 2. stick ****
  • wetknąć, wcisnąć (coś gdzieś) [przechodni]
   He stuck the book on the shelf. (On wcisnął książkę na półkę.)
   Don't stick your hands in there! (Nie wciskaj tam rąk!)
   Stick the map into my bag. (Wciśnij mapę do mojej torby.)
phrasal verb
 1. slip something in
 2. squeeze something in
 3. palm something off
czasownik
 1. wedge **  
  The room is pretty crowded, so you'll have to wedge in. (W pokoju jest całkiem spory tłum, więc będziesz musiał się wcisnąć.)
czasownik
 1. cram *
 2. thring Scottish English
phrasal verb
 1. push in
 2. get into something ***

powered by  eTutor logo