"strip from" — Słownik kolokacji angielskich

strip from kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zedrzyj
  1. strip czasownik + from przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    Can a mind be stripped of sense from outside forces?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo