BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"strip" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

strip czasownik

strip + rzeczownik
Kolokacji: 16
strip off one's clothes • strip off one's shirt • strip off one's gloves • strip off one's clothing • strip off one's jacket • ...
czasownik + strip
Kolokacji: 4
begin stripping • start stripping • finish stripping • involve stripping
strip + przyimek
Kolokacji: 22
strip off • strip down • strip out • strip from • stripped of • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
1. strip off = rozbierać się strip off
2. strip down = rozebrać się, zdjąć ubrania strip down
3. strip out = pozbyć się (czegoś), okroić (z czegoś), usunąć (coś z czegoś) strip out
  • Can a mind be stripped of sense from outside forces?
  • But the state report in November found that the city had stripped about $9 million from its schools between 1993 and 1999.
  • Their connection to the world and society had been stripped from them.
  • First, all of the old grass was stripped from the field.
  • The measure stripped from the bill today would have forced Congress to add $2.5 billion a year for the next 10 years.
  • In 1987, 12.7 billion board feet were stripped from the 156 national forests across the country.
  • The education systems have basically stripped an arts experience from public school.
  • He is convinced that something has been stripped from him.
  • What was a man supposed to do when his dreams were stripped from him?
5. stripped of = pozbawiony stripped of
6. stripped to = zdjęty aby stripped to
7. strip in = zdejmować w strip in
9. strip with = zdejmować z strip with
10. strip down to = rozbierać się aby strip down to
11. strip on = zdejmować na strip on
12. strip at = zdejmować przy strip at
strip + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 24
stripped away • strip naked • strip bare • completely stripped • later stripped • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.