Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"usunięcie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "usunięcie" po polsku

usunięcie

rzeczownik
 1. removal **
 2. deposition *
  • dymisja (ze stanowiska), usunięcie (z urzędu)
   They scheduled his deposition for early Monday morning. (Zaplanowano jego dymisję na poniedziałkowy poranek.)
 3. expulsion
  • usunięcie, wyrzucenie (np. osoby)
   His unacceptable behaviour resulted in his expulsion from this association. (Jego niedopuszczalne zachowanie doprowadziło do usunięcia go ze stowarzyszenia.)
  • wydalenie, usunięcie (ucznia ze szkoły)
   Due to your expulsion, you are not allowed on school grounds. (Ze względu na twoje wydalenie, nie wolno ci przebywać na terenie szkoły.)
 4. abstraction *  
 5. excision
  • wycięcie, usunięcie (np. woreczka żółciowego)
  • usunięcie (np. niektórych fragmentów z tekstu)
 6. ouster    AmE [niepoliczalny]
 7. eviction , summary ejectment AmE
 8. erasure , także: rasure   oficjalnie [niepoliczalny]
 9. obliteration
 10. dropping
  • pominięcie, usunięcie (np. czyjegoś nazwiska, kogoś z drużyny)
 11. extraction
  • wyrwanie, usunięcie (zęba) termin techniczny
   Extraction of this tooth should be completely painless. (Usunięcie tego zęba powinno być zupełnie bezbolesne.)
 12. extirpation
 13. remotion  
 14. removing
  • usunięcie (czegoś skądś)
 15. obviation
 16. ousting
 17. excising
 18. subducting  
Bt remove Icon obrazek do "delete" po polsku
czasownik
 1. remove ****
  • usuwać (coś skądś) [przechodni]
   It can help you remove wine stains from your clothing. (To może ci pomóc usunąć plamy z wina z twojego ubrania.)
   Please do not remove this notice. (Proszę nie usuwać tego ogłoszenia.)
 2. chip ***
  • ciosać, usuwać
   The forester chipped branches from the tree. (Leśniczy usunął gałęzie z drzewa.)
   She got tired chipping the wood. (Ona zmęczyła się ciosając drzewo.)
 3. delete * , del (skrót) **
  • kasować (np. pliki, zdjęcia), usuwać (np. imię z listy) [przechodni]
   Her part was deleted in the final cut of the movie. (Jej kwestia została usunięta podczas ostatniego montażu filmu.)
 4. erase *
  • usuwać (np. dane z pamięci komputera)
 5. oust
 6. drop , *****
  • pomijać, usuwać (np. czyjeś nazwisko, kogoś z drużyny) [przechodni]
   I dropped your name accidentally, I'll fix it in a minute. (Pominąłem twoje imię przypadkowo, za minutę to naprawię.)
   The coach wants to drop me from the team because I didn't come to the training yesterday. (Trener chce usunąć mnie z drużyny, bo nie przyszedłem wczoraj na trening.)
 7. dislodge
 8. dispose *
 9. excise
 10. shift ****
  • usuwać (np. plamy)  BrE [przechodni]
   You can shift the greasy spot by using dish soap. (Możesz usunąć tłustą plamę za pomocą płynu do mycia naczyń.)
   Will this washing powder shift coffee stains? (Czy ten proszek usunie plamy z kawy?)
 11. depose
 12. unload *
 13. abolish *
 14. dele , deleatur
 15. unstage   [przechodni]
 16. adempt dawne użycie  
 17. ablate
 18. unplace
 19. exscind
 20. subduct  
 21. wheech ScoE  
phrasal verb
 1. cut out *
 2. sweep away
 3. wipe off
  • wymazywać, usuwać
   The murderer forgot to wipe his fingerprints off the knife. (Morderca zapomniał usunąć swoje odciski palców z noża.)
 4. root out
 5. strip away
 6. pluck out
 7. haul off
  • usuwać, oczyszczać, zabierać (np. zbędne przedmioty, stare graty) potocznie
   If you would haul off all this rubbish, you would have so much more space. (Gdybyś usunął te wszystkie śmieci, miałbyś o wiele więcej miejsca.)
phrasal verb
 1. cut something out
 2. clear something away
  • uprzątać coś, usuwać coś
   Can you clear these books away? I need to use the table. (Czy możesz usunąć te książki? Potrzebuję skorzystać ze stołu.)
   I have to clear my clothes away because I'm expecting guests. (Muszę uprzątnąć moje ubrania, bo spodziewam się gości.)
 3. collect something up
 4. smooth something out
 5. knock something off
 6. smooth something away
phrasal verb
 1. strip out
czasownik
 1. disattach
 2. debarrass

Powiązane zwroty — "usunięcie"

rzeczownik
czasownik
phrasal verb