"expulsion" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "expulsion" po angielsku

expulsion

rzeczownik
  1. usunięcie, wyrzucenie (np. osoby)
    His unacceptable behaviour resulted in his expulsion from this association. (Jego niedopuszczalne zachowanie doprowadziło do usunięcia go ze stowarzyszenia.)
  2. wydalenie, usunięcie (ucznia ze szkoły)
    Due to your expulsion, you are not allowed on school grounds. (Ze względu na twoje wydalenie, nie wolno ci przebywać na terenie szkoły.)
  3. wypuszczenie (np. gazu, cieczy skądś)
    This valve is responsible for gas expulsion. (Ten zawór jest odpowiedzialny za wypuszczenie gazu.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo