kasować (np. pliki, zdjęcia), usuwać (np. imię z listy)

delete, del

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

delete , del (skrót) = kasować (np. pliki, zdjęcia), usuwać (np. imię z listy)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po angielsku

Her part was deleted in the final cut of the movie. = Jej kwestia została usunięta podczas ostatniego montażu filmu.