MAMMA MIANowy kurs eTutor włoski już dostępnySPRAWDŹ >>

"rozbierać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozbierać" po polsku

rozbierać

czasownik
 1. strip ***
  • demontować, rozbierać [przechodni]
   They are stripping the rollercoaster. (Oni demontują kolejkę górską.)
   The stage is being stripped after the concert. (Scena jest demontowana po koncercie.)
 2. butcher *
  • zarżnąć, zarzynać, rozebrać, rozbierać (o zwierzętach i ich mięsie)
   You have to butcher cows to get beef. (Trzeba zarzynać krowy, żeby mieć wołowinę.)
 3. distribute **
 4. disrobe
 5. unclothe
  • rozbierać (się)
phrasal verb
 1. pull down
  • rozbierać (np. budynek), burzyć
   They are going to pull down this office. (Oni zamierzają rozebrać to biuro.)
   The authorities decided to pull down the dilapidated building. (Władze zdecydowały się zburzyć zniszczony budynek.)
 2. strip away
czasownik
 1. demolish
  • wyburzyć, rozebrać (np. budynek, mur) [przechodni]
   The workers demolished the building. (Pracownicy wyburzyli budynek.)
   A farmer demolished the wall to extend the orchard. (Rolnik rozebrał mur, by powiększyć sad.)
 2. disassemble
 3. unrobe
phrasal verb
 1. strip down
obrazek do "strip" po polsku Strip off obrazek do "undress" po polsku obrazek do "get undressed" po polsku
czasownik
 1. strip *** , strip off  
  "Strip down to your waist," said the nurse. ("Rozbierz się do pasa", powiedziała pielęgniarka.)
  He stripped and jumped into the shower. (On rozebrał się i wskoczył pod prysznic.)
  She stripped naked. (Ona rozebrała się do naga.)
  link synonim: undress
 2. undress  
  Ashley undressed and got into bed. (Ashley rozebrała się i położyła się do łóżka.)
  He had a broken arm and he couldn't undress himself without the help of his wife. (On miał złamaną rękę i nie mógł rozebrać się bez pomocy żony.)
  link synonimy: strip, get undressed
 3. get undressed
  • rozebrać się, rozbierać się
   take off one's clothes
   I got undressed and put my clothes on a chair. (Rozebrałem się i położyłem moje ubrania na krześle.)
   Do you want me to help you get undressed? (Chcesz, żebym pomógł ci się rozebrać?)
   She got undressed and stepped into the shower. (Ona rozebrała się i weszła pod prysznic.)
   link synonim: undress
 4. discase   dawne użycie

Powiązane zwroty — "rozbierać"

czasownik
brać = take +6 znaczeń
rzeczownik
brać = tribe +1 znaczenie
rozbiórka = demolition +1 znaczenie
rozbiór = partition +2 znaczenia
rozbieranie = butchery +4 znaczenia
phrasal verb

"rozbierać" — Słownik kolokacji angielskich

pull down kolokacja
 1. pull czasownik + down particle = rozbierać (np. budynek), burzyć
  Bardzo silna kolokacja

  In answer she pulled him down on top of her.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo