PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"naoczny świadek" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "naoczny świadek" po polsku

naoczny świadek

rzeczownik
 1. eyewitness *  
  Sir, this woman was an eyewitness to one of the attacks. (Proszę pana, ta kobieta była naocznym świadkiem jednego z ataków.)
  We've got an eyewitness who saw him stab her. (Mamy naocznego świadka, który widział jak on ją dźgnął.)
  I have an eyewitness who will come to testify. (Mam naocznego świadka, który będzie zeznawał.)
  According to the eyewitness, it was John who caused the accident. (Według naocznego świadka, to John spowodował wypadek.)
  I am an eyewitness of your crime. (Jestem naocznym świadkiem twojej zbrodni.)
  Unfortunately, there were no eyewitnesses. (Niestety, nie było żadnych świadków naocznych.)
  link synonim: bystander
 1. bystander , onlooker , także: stander-by  
  link synonim: eyewitness

powered by  eTutor logo