BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"American artist" — Słownik kolokacji angielskich

American artist kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Amerykański artysta
  1. American przymiotnik + artist rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She was an American artist and a children's books author.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo