BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"young artist" — Słownik kolokacji angielskich

young artist kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): młody artysta
  1. young przymiotnik + artist rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Recently I had a visit from a young artist and his student friend.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo