"certain word" — Słownik kolokacji angielskich

certain word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pewne słowo
  1. certain przymiotnik + word rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    All at once I began to have trouble with certain words.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo