"correct word" — Słownik kolokacji angielskich

correct word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poprawne słowo
  1. correct przymiotnik + word rzeczownik
    Silna kolokacja

    Most of the time, the correct word will be in the list.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo