"new word" — Słownik kolokacji angielskich

new word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nowe słowo
  1. new przymiotnik + word rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    As the world gets smaller, the new words keep coming.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo