ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"common word" — Słownik kolokacji angielskich

common word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pospolite słowo
  1. common przymiotnik + word rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In addition to sounds, each letter stands for several common short words.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo