"nice word" — Słownik kolokacji angielskich

nice word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miłe słowo
  1. nice przymiotnik + word rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Among other things, she said some nice words about my journal.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo