KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"nice" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

nice przymiotnik

nice + rzeczownik
Kolokacji: 291
nice thing • nice guy • nice girl • nice touch • nice person • nice lady • nice job • nice place • nice piece • nice boy • nice day • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 65
2. nice guy = miły facet nice guy
3. nice place = miłe miejsce nice place
4. nice girl = miła dziewczyna, fajna dziewczyna nice girl
5. nice touch = miły akcent nice touch
6. nice person = miła osoba nice person
7. nice job = miła praca nice job
8. nice piece = miły kawałek nice piece
9. nice lady = miła pani nice lady
10. nice boy = miły chłopiec nice boy
11. nice man = miły człowiek nice man
12. nice day = miły dzień nice day
13. nice house = ładny dom nice house
14. Nice work = Dobra robota Nice work
15. nice kid = miłe dziecko nice kid
16. nice people = mili ludzie nice people
17. nice way = ładna droga nice way
18. nice woman = miła kobieta nice woman
19. nice change = miła zmiana nice change
20. nice time = miły czas nice time
21. nice idea = przyjemny pomysł nice idea
22. nice view = miły widok nice view
23. nice car = ładny samochód nice car
24. nice surprise = miła niespodzianka nice surprise
25. nice fellow = miły gość nice fellow
26. nice room = ładny pokój nice room
27. nice bit = miły kawałek nice bit
28. nice restaurant = ładna restauracja nice restaurant
29. nice clothes = ładne ubranie nice clothes
30. nice smile = miły uśmiech nice smile
31. nice neighborhood = miła dzielnica nice neighborhood
32. nice home = ładny dom nice home
34. nice feeling = miłe uczucie nice feeling
35. nice word = miłe słowo nice word
  • Among other things, she said some nice words about my journal.
  • And thanks everyone for all the nice words in here.
  • They were nice words, but we still did not know what to do.
  • Always spoke a nice word to the children, she did.
  • He said, "People never have a nice word to say about anybody."
  • "Because it's not a very nice word for a little boy to use."
  • She never said a nice word to me in my life!
  • I made a few nice words to the woman from my office, told her she handled things very well.
  • So thank you very much for all the nice words.
  • We do not want to hear nice words from you.
36. nice hotel = ładny hotel nice hotel
37. nice feature = miła cecha nice feature
38. nice cup = ładna filiżanka nice cup
39. nice name = miłe imię nice name
40. nice gesture = miły gest nice gesture
41. nice thought = miły pomysł nice thought
42. nice ring = ładny pierścień nice ring
43. nice story = dobra historia nice story
44. nice one = miły nice one
45. nice family = miła rodzina nice family
46. nice spot = miłe miejsce nice spot
48. nice part = miła część nice part
49. nice chat = miła pogawędka nice chat
50. nice profit = miły zysk nice profit
51. nice apartment = ładne mieszkanie nice apartment
52. nice chap = miły gość nice chap
53. nice dinner = smaczny obiad nice dinner
54. nice suit = ładny garnitur nice suit
55. nice life = miłe życie nice life
56. nice town = miłe miasto nice town
57. nice meal = smaczny posiłek nice meal
58. nice addition = miłe dodanie nice addition
59. nice night = miła noc nice night
60. nice trip = miła podróż nice trip
61. nice shot = miły strzał nice shot
62. nice meeting = miłe spotkanie nice meeting
63. nice evening = przyjemny wieczór nice evening
64. nice balance = miła równowaga nice balance
65. nice dress = ładna sukienka nice dress
czasownik + nice
Kolokacji: 9
look nice • sound nice • make nice • feel nice • play nice • ...
przysłówek + nice
Kolokacji: 17
pretty nice • awfully nice • particularly nice • perfectly nice • especially nice • ...
nice + przyimek
Kolokacji: 8
nice to • nice about • nice for • nice of • nice in • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.