"Nice picture" — Słownik kolokacji angielskich

Nice picture kolokacja
Popularniejsza odmiana: nice picture
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Ładny obraz
  1. nice przymiotnik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    And we like to look at nice pictures of them.