PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"nice picture" — Słownik kolokacji angielskich

nice picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ładny obraz
  1. nice przymiotnik + picture rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    And we like to look at nice pictures of them.

powered by  eTutor logo