"nice woman" — Słownik kolokacji angielskich

nice woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miła kobieta
  1. nice przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    One nice woman in the book only makes things worse, the poor thing.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo