"Nice Thing" — Słownik kolokacji angielskich

Nice Thing kolokacja
Popularniejsza odmiana: nice thing
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Miła Rzecz
  1. nice przymiotnik + thing rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He did some nice things we hadn't seen him do.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo