"meaningless word" — Słownik kolokacji angielskich

meaningless word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo nic nie znaczące
  1. meaningless przymiotnik + word rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Strange, I never thought it's so easy to start me, by in general quite meaningless words.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo