"Yiddish word" — Słownik kolokacji angielskich

Yiddish word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Jidysz słowo
  1. Yiddish przymiotnik + word rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "You have some mazel, as we say in the business," he said, using the Yiddish word for luck.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo