"particular word" — Słownik kolokacji angielskich

particular word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szczegółowe słowo
  1. particular przymiotnik + word rzeczownik
    Silna kolokacja

    The President also had a particular word for parents.

    Podobne kolokacje: