"particular interest" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szczególne zainteresowanie
  1. particular przymiotnik + interest rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    And I was told of your particular interest in the disease.