"particular area" — Słownik kolokacji angielskich

particular area kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szczególny obszar
  1. particular przymiotnik + area rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I was not going to stay off any particular area.

powered by  eTutor logo