"particular attention" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szczególna uwaga
  1. particular przymiotnik + attention rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I should like to bring three things to your particular attention.

powered by  eTutor logo