"encouraging word" — Słownik kolokacji angielskich

encouraging word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcając słowo
  1. encouraging przymiotnik + word rzeczownik
    Silna kolokacja

    I need that encouraging word, like life needs the sun.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo