"fine word" — Słownik kolokacji angielskich

fine word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): świetne słowo
  1. fine przymiotnik + word rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    To me they are only fine large words meaning nothing.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo