"Aboriginal word" — Słownik kolokacji angielskich

Aboriginal word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Aborygen słowo
  1. aboriginal przymiotnik + word rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    This Aboriginal word is said to mean "camp far away".

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo