"Greek word" — Słownik kolokacji angielskich

Greek word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Greckie słowo
  1. Greek przymiotnik + word rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It was derived from the Greek word for small and part.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo