"Certain word" — Słownik kolokacji angielskich

Certain word kolokacja
Popularniejsza odmiana: certain word
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Pewne słowo
  1. certain przymiotnik + word rzeczownik
    Luźna kolokacja

    All at once I began to have trouble with certain words.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo