MAMMA MIANowy kurs eTutor włoski już dostępnySPRAWDŹ >>

"native word" — Słownik kolokacji angielskich

native word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rodzinne słowo
  1. native przymiotnik + word rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The latter part of its name is a native Indian word.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo