"favorite word" — Słownik kolokacji angielskich

favorite word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo ulubieńca
  1. favorite przymiotnik + word rzeczownik
    Silna kolokacja

    It was one of her favorite words when she grew tense.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo