BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"favorite story" — Słownik kolokacji angielskich

favorite story kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): historia ulubieńca
  1. favorite przymiotnik + story rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    That's one of my favorite stories because it's actually a real dark story.

powered by  eTutor logo