Mamma mia! WŁOSKI ZA 5 ZŁRozpocznij włoską przygodę jeszcze dziśSPRAWDŹ >>Zamknij

"favorite song" — Słownik kolokacji angielskich

favorite song kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): piosenka ulubieńca
  1. favorite przymiotnik + song rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They're great when you want your friends to hear a favorite new song, of course.