"favorite treat" — Słownik kolokacji angielskich

favorite treat kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyjemność ulubieńca
  1. favorite przymiotnik + treat rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    How to substitute Take your favorite treat; let's say it's a chocolate chip cookie.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo