"ancient word" — Słownik kolokacji angielskich

ancient word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): starożytne słowo
  1. ancient przymiotnik + word rzeczownik
    Silna kolokacja

    She asked me what were the six ancient words to bring the dead to life?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo