"unfamiliar word" — Słownik kolokacji angielskich

unfamiliar word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nieznane słowo
  1. unfamiliar przymiotnik + word rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Then they read a new story together, sounding out the unfamiliar words.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo