ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"specific word" — Słownik kolokacji angielskich

specific word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): określone słowo
  1. specific przymiotnik + word rzeczownik
    Silna kolokacja

    "It would also help if we can tell them any specific words or phrases used in the call."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo